โครงการ Share for Life - ปันอิ่มเพื่อน้อง ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

ในปัจจุบัน ยังมีน้อง ๆ หนู ๆ เยาวชนไทย โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ ถือว่าห่างไกลคำว่าโภชนาการอยู่มาก หลายกรณีที่เคยเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์อาหารกลางวัน : ขนมจีนคลุกน้ำปลา ทำให้ปัญหาอาหารกลางวันของเด็ก ๆ กลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอีกครั้ง

ปัญหาเหล่านี้ เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะขาดการบริหารจัดการ และจัดสรรหาผู้ประกอบการและวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ อาหารกลางวันในโรงเรียนส่วนใหญ่มีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอตามมาตรฐานที่เด็กไทยควรได้รับต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะธาตุเหล็ก วิตามิน A ใยอาหาร และแคลเซียม ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง เป็นเพราะบุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ด้านโภชนาการ ระบบจัดซื้อเน้นราคาถูก ขาดการกำหนดคุณภาพ และขาดการจัดการงบอาหารกลางวันในโรงเรียนขยายโอกาส งบประมาณส่วนของอาหารจึงถูกแบ่งให้ทั้งเด็กประถมและมัธยม ซึ่งนักเรียนมัธยมมีความต้องการมากกว่าประถม 1.5 เท่า

Share for Life - ปันอิ่มเพื่อน้อง จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้น จากความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน  บริษัท  ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด   โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปในสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน  มีวัตถุประสงค์ส่งมอบข้าวอินทรีย์   ให้น้อง ๆ เหล่านั้น ได้มีโอกาสอิ่มท้อง สุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี และเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยโภชนาการจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกข้าวด้วยวิถีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพิ่มโอกาสในการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน


เป้าหมายในการมอบข้าวอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 กก. ให้กับโรงเรียน จำนวน 44 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 • จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต
 • จ.ลพบุรี ประกอบด้วยพื้นที่ อ.เมือง อ.โคกสำโรง อ.บ้านหมี่ อ.โคกเจริญ อ.ชัยบาดาล อ.พัฒนานิคม อ.ลาสนธิ และ อ.หนองม่วง
 • จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยพื้นที่ อ.อุทัย และ อ.บางซ้าย
 • จ.สิงห์บุรี ประกอบด้วยพื้นที่ อ.เมือง อ.ท่าช้าง อ.บางระจัน และ อ.อินทร์บุรี

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

 • เด็กด้อยโอกาสที่มาจากครอบครัวที่รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ในโรงเรียนประถมศึกษา และขยายโอกาส
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็ก และเยาวชน
 • เด็กด้อยโอกาสทุพโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และโรงเรียนสามารถมารับข้าวสารได้ด้วยตนเอง
 • กลุ่มเด็กที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านอาหาร และโภชนาการ 
ยอดบริจาคขณะนี้
3,227 กิโลกรัม
10%
เป้าหมาย
35,000 กิโลกรัม
ร่วมบริจาค
ขั้นตอนการบริจาค
 1. ท่านสามารถบริจาคข้าวอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ในราคา กิโลกรัมละ 70 บาท
 2. โอนเงินตามจำนวนที่ต้องการบริจาคผ่าน 2 ช่องทางดังนี้
  1. โอนเงินเข้ามูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางขุนเทียนเลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ 031-2-42787-9
  2. QR payment
 3. แจ้งการบริจาคจากฟอร์มด้านล่าง หรือแจ้งผ่านทาง LINE https://line.me/ti/p/f3kqtVBHah
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ suthiratfoundation@gmail.com หรือโทร 098-249-9143
แจ้งโอนเงิน
ต้องการใบเสร็จเพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ suthiratfoundation@gmail.com หรือโทร 098-249-9143